Educació

Defensem el cofinançament per a les escoles bressol

  • Actualitzat:
  • Creat:

El grup socialista a la Diputació de Barcelona presenta una moció en què insta el Govern de la Generalitat que es constitueixi a treballar per la corresponsabilitat econòmica i a reflectir-ho en el pròxims pressupostos.

En el primer Ple ordinari de la Diputació de Barcelona, després dels períodes electoral i nadalenc, va ser aprovada la moció presentada pel Grup Socialista sobre el cofinançament de les escoles bressol, en què s’insta “el nou Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i que s’incorpori al proper pressupost de 2018 les  consignacions concretes amb habilitació de fons suficients per a la regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les administracions locals des del curs 2012-2013”, com es concreta en el primer dels acords de la moció.

També s’insta la Diputació de Barcelona a fer el càlcul de la totalitat de l’import que hauria d’abonar el Departament d’Ensenyament, en concepte de retorn, de l’avançament de les quantitats provisionades en els programes de suport a les llars d’infants municipals i a exigir-ne la transferència. Perquè “en aquí, com a Diputació, el que pretenem amb aquesta moció és dir que estem parlant de quantitats importants que podrem ingressar i dedicar-les a fer polítiques locals molt necessàries que hem deixat de fer perquè no només vam aportar la part local sinó la part que va deixar d’aportar la Generalitat”, com va recordar la portaveu socialista, Pilar Díaz. 

 

(*) S'adjunta la moció 

Fitxers adjunts: