Educació

Esther Niubó reclama el compromís del Govern amb els instituts escola públics

  • Actualitzat:
  • Creat:

El PSC porta al Parlament la demanda, cada vegada més estesa entre moltes famílies, de crear més centres integrats d'infantil, primària i secundària a Catalunya

La portaveu d’Ensenyament del Grup Socialistes-Units per Avançar, Esther Niubó, ha demanat avui que “el Govern es comprometi a promoure i impulsar el model pedagògic dels instituts escola i habiliti els recursos necessaris per convertir els centres educatius integrats en centres d’innovació de referència per tal de fomentar la millora educativa”.

En una proposta de resolució que ha estat aprovada a la Comissió d’Ensenyament del Parlament, la diputada socialista ha recordat que “el model d’institut escola fa possible la continuïtat pedagògica entre la educació infantil, primària i secundària, permet reduir l’impacte negatiu del canvi d’etapa educativa, contribueix a reduir l’absentisme escolar i l’abandonament prematur dels estudis, ajuda al combat contra la segregació, a banda de millorar la cohesió social”, entre molts altres avantatges.

En aquesta mateixa Comissió, s’ha aprovat també una iniciativa socialista sobre la viabilitat dels instituts escola El Martinet i Els Pinetons, tots dos de Ripollet, perquè se n’inclogui la viabilitat i l’estudi dins la planificació actual de la ciutat pels propers quatre cursos. La diputada socialista ha defensat la necessitat de promoure l’impuls d’aquests dos projectes i dotar, en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya, una partida amb els recursos econòmics necessaris destinada a tal efecte. Per a la portaveu d’Ensenyament socialista, els instistuts escola són la millor manera de “reconèixer, visibilitzar i recolzar la riquesa i diversitat pedagògica de Ripollet, i dotar-la de continuïtat en les diferents etapes”, així com de contribuir a posar fi a la massificació a la secundària, i millorar l’atenció educativa.

 

Escola inclusiva, programa contra l’assetjament escolar i alumnes amb dificultats d’aprenentatge

Durant la sessió de la Comissió d’Ensenyament del Parlament s’han aprovat també tres altres propostes socialistes. D’una banda, una sobre l’escola inclusiva, que reclama garantir els recursos necessaris perquè l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) rebi una educació de qualitat, i compti amb el personal docent, tècnic i de suport necessari per una adequada atenció a les seves necessitats, es cobreixin les baixes de personal que treballa amb aquest alumnat, per poder protegir el model d’escola inclusiva, i garantir l’acompanyament i l’atenció de l’alumnat amb NEE en tot l’àmbit educatiu, i no només lectiu (menjador, lleure...).

D’altra banda, una proposta sobre el programa “Aquí prou bullying” per garantir que en un marge de 8 anys tots els centres escolars de Catalunya disposin de professionals amb una formació específica per detectar i intervenir en els casos d’assetjament escolar.

En darrer lloc, una iniciativa legislativa sobre els infants i els adolescents amb dificultats d’aprenentatge perquè s’adoptin totes les mesures necessàries per aplicar i donar a conèixer a tots els centres educatius els protocols de detecció i actuació en la dislèxia i altres trastorns d’aprenentatge i garantir la formació i sensibilització del professorat perquè, ha apuntat Niubó, “la prevalença d’alumnes amb trastorn d’aprenentatge és d’entre el 5 i el 15% del total de la població en edat escolar”.

Paraules clau: